Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

BU WEB SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KULLANIM ŞARTLARINI DİKKATLE OKUYUN.

Bu Web Sitesini kullanarak siz ("Kullanıcı") bu kullanım şartlarını okuyup kabul ettiğinizi göstermiş oldunuz. Eğer bu kullanım şartları kabul etmiyorsanız Web Sitesini kullanmayın.
 
1. Materyallerin Kullanılmasına Dair Kısıtlamalar
Bu Web Sitesi Kalyon Turizm İşletmeciliği’ne (bundan böyle “KTİ” olarak anılacak) aittir ve onun tarafından işletilir. Bunlarla sınırlı olmamak üzere metin, grafik, resimler, videolar, program kodları, hipermetin ve diğer biçimleme dili kodları (“Materyal”) dahil bu Web Sitesi üzerindeki materyal ve bilgiler KTİ’nin yazılı ön izni olmadan hiçbir şekilde kopyalanamaz, indirilemez, saklanamaz, değiştirilemez, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, karşıya yüklenemez, gönderilemez, aktarılamaz ve dağıtılamaz. Ayrıca bu Web Sitesindeki Materyal, ilgili fikri mülkiyet yasaları ve hakları (telif hakkı koruyan yasalar sınırsız olarak dahil) altında korunmuş olabilir ve KTİ’nin yazılı ön izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve tahsis edilemez. Böyle bir izni elde etmenin sorumluluğu tamamen Kullanıcı üzerindedir.

2. Beyan İçermez

Bu Web Sitesi KTİ tarafından iyi niyetle hazırlanmıştır fakat Materyalin ve burada bulunan içeriklerin eksiksizliği veya doğruluğu ile ilgili hiçbir beyan yapılmamış ve (açık veya zımni) hiçbir garanti verilmemiştir. Onun üzerinde hareket etmeden önce bilgileri doğrulamak ve kendini inandırmak Kullanıcının sorumluluğundadır. Materyale dayalı olarak atılan her adım takdiri ve riski tamamen Kullanıcıya ait olmak üzere gerçekleştirilir.

3. Sorumluluk Reddi

Bu sitedeki materyal “olduğu gibi” ve açık veya zımni hiçbir türde garanti olmadan temin edilir ve yürürlükteki yasalara tabi ve uygundur. KTİ tatmin edici kalite, satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluğun zımni garantileri dahil olmak üzere açık veya zımni tüm garantileri reddeder. KTİ materyal içinde bulunan işlevlerin kesintisiz ve hatasız olacağını, hataların düzeltileceğini veya bu web sitesinin ya da onu erişilebilir kılan sunucunun virüs veya diğer zararlı unsurlar içermediğini garanti etmez. KTİ, bu web sitesindeki materyalin doğruluğunu, kesinliğini, güvenirliğini veya aksi durumunu, kullanım sonuçlarını veya materyalin kullanıcı veya diğer herhangi bir kişi için sakıncalı olmayacağını garanti etmez veya bunlarla ilgili hiçbir beyanda bulunmaz.

4. Sorumluluğun Sınırlandırılması

KTİ, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve Materyalin kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, fikri mülkiyet hakkı ihlali ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Kullanıcı ya da başka bir kişiye karşı sorumlu olmayacaktır. KTİ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Herhangi bir KTİ Materyal teknik hatalar veya yazım hataları içerebilir. Bu materyallerde zaman zaman değişiklikler yapılabilir. Uyarı olmaksızın herhangi bir zamanda bu materyaller KTİ tarafından iyileştirmelere ve değişikliklere tabidir.

5. Modifikasyonlar

KTİ, Kullanıcıya haber vermeden kendi takdirine göre bu Web Sitesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. KTİ, herhangi bir kişinin herhangi bir zamanda bu Web Sitesine erişimini reddetme hakkını saklı tutar.

6. Öneriler, Yorumlar Ve Geri Bildirimler
Herhangi bir KTİ Materyaline sorular, yorumlar, öneriler veya böyle bir KTİ belgesinin içeriğine ilişkin beğeni gibi geri bildirim verisi içeren bilgilerle yanıt verirseniz bu tür bilgilerin gizli olmadığı kabul edilecektir ve KTİ’nin bu bilgiler ile ilgili hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır ve KTİ bu bilgileri ortadan kaldırmakta, çoğaltmakta, kullanmakta veya diğer kişilere dağıtmakta özgür olacaktır.
Bu Web Sitesine ya da KTİ’ye eposta ile gönderdiğiniz tüm paylaşımlar gizli olmayan bir bazdadır ve KTİ, herhangi bir amaçla ve herhangi bir şekilde bunları çoğaltmaktan, yayınlamaktan veya kullanmaktan kaçınması için hiçbir yükümlülük altında değildir. KTİ, fikirler, buluşlar, konseptler, teknikler veya know-how dahil bu tür paylaşımların içeriğini üretim, geliştirme ve / veya mal veya hizmet pazarlama dahil herhangi bir amaç için kullanmakta özgür olacaktır.

Ayrıca KTİ bu tür bilgiler içinde bulunan tüm fikirleri, konseptleri, know-how veya teknikleri, bu tür bilgiler içeren servislerin geliştirilmesi ve pazarlanması dahil herhangi bir amaç için kullanmakta özgür olacaktır.

7. Diğer Sitelere Linkler
Bu Web Sitesi, KTİ tarafından yürütülmeyen diğer web sitelerine linkler içerebilir. Benzer şekilde diğer web siteleri bu Web Sitesine linkler içerebilir. KTİ, bu sitelerin içeriklerinden sorumlu değildir ve bu web sitelerine erişimden kaynaklanan hiçbir hasardan sorumlu tutulamaz. Diğer web sitelerine olan linkler bu Web Sitesinin kullanıcısı olarak size bir kolaylık olarak sağlanır ve KTİ’nin bu web sitelerini ve operatörlerini onayladığı anlamına gelmez.  KTİ’nin Web Sitesi ile birlikte de olsa bağımsız da olsa KTİ, bu web sitelerinin kullanımının tüm sorumluluğunu ve yükümlülüğünü reddeder. KTİ’nin Web Sitesi riski kullanıcıya ait olmak üzere kullanılır.
Bu Web Sitesine linkler yerleştirmek isteyen üçüncü şahıslar bunu yapmadan önce KTİ’yi bu planları konusunda bilgilendirmelidir. KTİ, bu Web Sitesine yerleştirilecek bu türde herhangi bir link için izin vermeme hakkını saklı tutar. Eğer KTİ bu türde bir linke izin verirse üçüncü şahısla karşılıklı linkler yerleştirmek için herhangi bir yükümlülük altında değildir ve yukarıdaki paragraftaki sorumluluk reddi geçerlidir.

8. Yasa ve Bölünebilirlik
Türk hukuku bu bildirimi yönetir ve bu bildirimin her kısmı böylelikle izin verilen ölçüde geçerli olacaktır. Bu bildirimin, herhangi bir yargı yetkisi içinde yasaklanan veya uygulanamaz olan herhangi bir kısmı, bu yargı yetkisi ile ilgili olarak sadece yasak veya uygulanamazlık ölçüsünde etkisizdir. Bu, bildirimin kalan kısımlarını geçersiz kılmaz ya da diğer herhangi bir yargı yetkisinde bu kısmın geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. Bu sorumluluk reddinin her dilde mevcut olduğu yerlerde İngilizce versiyon ana versiyondur ve iki versiyon arasında tutarsızlık veya çatışma olduğunda İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

9. Yasal Uyarılar © 2010 Kalyon Turizm İşletmeciliği. Tüm hakları saklıdır.Konu hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen tıklayın..